top of page

INELTECH JE DYNAMICKÁ SPOLOČNOSŤ SO SKÚSENOSŤAMI V OBLASTI VÝSKUMU, VÝVOJA A SYSTÉMOVÉHO INŽINIERINGU V ELEKTROTECHNICKOM PRIEMYSLE

01

VÝROBA
 • Riadiace systémy a statické výkonové meniče.

 • DC/DC meniče, nabíjačky, striedače, pohony

 • Návrh a optimalizácia typológií výkonových obvodov

 • Aplikácia nových technológií

 • Návrh a optimalizácia strát a chladenia

 • Sofistikované riadenie a diagnostika

02

SLUŽBY
 • Systémový inžiniering

 • Analýzy a simulácia

 • Návrh výkonových obvodov meničov

 • Optimalizácia výkonových strát

 • Návrh hardvéru a DPS

 • Vypracovanie softvéru

 • Návrh mechanických častí a konštrukcií

 • Spracovanie technickej dokumentácie pre prototypovú a opakovanú výrobu

 • Odborná pomoc a podpora pri validácii a certifikácii produktov

03

DODÁVKY
KOMPONENTOV
 • Špeciálne statické výkonové meniče s parametrami podľa dohodnutých špecifík

 • AC/DC meniče

 • DC/DC meniče

 • DC/AC meniče

 • V prípade izolovaných meničov je galvanická izolácia realizovaná spínanými typológiami, ktoré významnou mierou znižujú rozmery a hmotnosť konečných zariadení.

O nás

VIKTOR MIKOLAJEK

Desať rokov sa pohybuje v dráhovom odvetví. Skúsenosti má najmä s hi-tech technológiami ako sú meracie jednotky spotreby a výkonu dieslových lokomotív.

RASTISLAV HAVRILA

Absolvent Eletrotechnickej fakulty

Žilinskej univerzity. Prešiel si radom výskumno – vývojových a manžerských pozícií. V súčasnosti pôsobí ako konateľ Ineltechu.

TOMÁŠ HOLLEIN

Spolupracuje so švajčiarskou firmou HaslerRail a s klientmi v Českej a 

a Slovenskej Republike. V Ineltechu a má na starosti obchod a starostlivosť o klientov. 

TECHNOLOGIE

Kontakty

Mgr. Tomáš Hollein

+420 601 339 349

Ing. Viktor Mikolajek

+420 602 795 710

Služby
About
Contact
Featured

Spolupracujeme

gx corpfin_logo_claim.png
vmi_silesia_interactive.png
VMI_Electronics_logo.png
haslerrail.png
Demo
bottom of page